Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

104/2022: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) για το 2023

104/2022: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) για το 2023

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr