Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

103/2022: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Φωτοβολταϊκό Σταθμό (Φ/Β) Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38,2239MWP στη θέση "Αμφιθέα" των ΔΕ Νέσσωνος & Λαρισαίων της ΠΕ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλλίας

103/2022: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Φωτοβολταϊκό Σταθμό (Φ/Β) Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38,2239MWP στη θέση "Αμφιθέα" των ΔΕ Νέσσωνος & Λαρισαίων της ΠΕ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλλίας

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr